+421 902 484 051

ZELENÁ STRECHA

HARMÓNIA S PRÍRODOU NAD HLAVOU

Zelená strecha predstavuje spojenie medzi architektúrou a prírodou, ktoré prináša množstvo environmentálnych a estetických výhod. Vytvorenie zelenej strechy zlepšuje vizuálny vzhľad budovy, ale znižuje aj tepelné zaťaženie, zlepšuje kvalitu ovzdušia a zadržiava dažďovú vodu prostredníctvom rastlín, ktoré sú inštalované ponad hydroizolačnú membránu.

 

Naša Práca

Cenovú ponuku pre vás vypracujeme po obhliadke vašej stavby.