+421 902 484 051

IZOLÁCIA PROTI ROPNÝM PRODUKTOM

OCHRANA STAVIEB PRED CHEMICKÝMI A ROPNÝMI VPLYVMI

Niektoré stavebné projekty je nevyhnutné zabezpečiť hydroizolačnou fóliou, ktorá dokáže odolávať agresívnym chemikáliám a ropným produktom.

 

Cieľom tohto špeciálne izolačného materiálu je minimalizovať riziko prenikania nebezpečných látok do budovy a zároveň chrániť okolité životné prostredie pred ich šírením.

Typické použitie izolácie proti ropným produktom je pre nádrže na ropné produkty, jímky, skladovacie priestory pre vykurovacie oleje a konštrukcie s trvalým kontaktom s chemicky agresívnymi látkami ako sú rôzne soli, kyseliny a zásady.

Pre zabezpečenie izolácie stavby používame izolačný materiál ako mPVC, HDPE a LDPE.

Cenovú ponuku pre vás vypracujeme po obhliadke vašej stavby.