+421 902 484 051

Hydroizolácie a izolácie stavieb

PONUKA SLUŽIEB

Hydroizolácie plochých striech

Hydroizolácie balkónov a terás

Spodné izolácie

Montáž strešných svetlíkov a výlezov

Hydroizolácie bazénov a jazierok

Dodávka a montáž bleskozvodu a revízie a správy

Izolácie proti tlakovej vode

Izolácie proti ropným produktom a radónu

Reflexné nátery

Klampiarske práce

Údržba a revízie striech

Tepelné izolácie

Zelené strechy (vegetačné strechy )

Murované bazény na kľúč